بیداری چشم سوم

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:250,000 تومان

بیداری چشم سوم

 :A2Zدرباره ی آموزش دوره های

آموزشی این دوره  در موسسه A2Z  به صورت آموزش آفلاین برگزار می شود که با این متود نوین آموزشی می توانید در هزینه و انرژی و زمان خود 

 صرفه جویی  نمایید.در هر لحظه و در هر کجا که هستید می توانید آموزش های این دوره را فرا بگیریدجزوه آموزشی موجود را خریداری نموده پس از مطالعه در

صورت قبولی درآزمون مدرک برای شما صادر می شود

"فهرست"

-اسامی چشم سوم -متافیزیک و چشم سوم   -تاریخچه چشم سوم-چشم سوم چیست

-فعال کردن چاکرال ها -متعادل کردن چاکراه ها -عوامل موثر بر چشم سوم-مراقبه چشم سوم- حفاظت از چشم سوم

  امواج مغزی هاله انرژی -غده پینه آل چیست؟ 

حل مسئله به روش کار گروهی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
180,000 تومان
اصول و طراحی ping

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
500,000 تومان
اصول سرپرستی در تربیت بدنی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
آموزش پرورش نخل خرما

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
300,000 تومان