متابولیسم کربوهیدرات

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:250,000 تومان

متابولیسم کربوهیدرات

درباره دوره های آموزشی A2z :

آموزشی این دوره  در موسسه A2Z  به صورت آموزش آفلاین برگزار می شود که با این متود نوین آموزشی می توانید در هزینه و انرژی و زمان خود 

 صرفه جویی  نمایید.در هر لحظه و در هر کجا که هستید می توانید آموزش های این دوره را فرا بگیریدجزوه آموزشی موجود را خریداری نموده پس از مطالعه در

صورت قبولی در  آزمون مدرک برای شما صادر می شود.

  

"فهرست"

گلسکوپ های  MUSCLE -بهره برداری از کربوهیدرات در هنگام احیا و ورزش-معرفی 

عالئم اعمال شده در تنظیم حمل و نقل گلسکوئس-حمل و نقل گلوکز

آموزش زبان آلمانی A11- درس 4

نحوه آموزش :مجازی - تصویری
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
600,000 تومان
افزایش شادکامی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
300,000 تومان
گردشگری - ایرانگردی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
مبانی رایانش ابری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان