آشنایی با مبانی و اصول معماری و شهر سازی

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:گواهینامه شرکت در دوره
شهریه دوره:250,000 تومان
هزینه دوره : 250,000 تومان

خرید دوره

آشنایی با مبانی و اصول معماری و شهر سازی

پس از ثبت نام و پرداخت هزینه دوره آموزش مجازی ، فایل آموزش این دوره که در فرمت PDF می باشد آماده دانلود بوده و شما می توانید به تمامی مباحث آن دسترسی داشته باشید. پس از یادگیری دوره آموزش آنلاین نگارگری در صورت نیاز به مدرک این دوره می توانید در آزمون آن شرکت کرده و با قبولی در آزمون گواهینامه معتبر دوره را از آموزشگاه دریافت نمایید.

درباره دوره آموزش مجازی آشنایی با مبانی و اصول معماری شهرسازی:

شوپنهاور معتقد است که معماری یک نوع مسامحه میان زیبایی و سودبخشی است. .معماری با ایجادفضاهای گوناگون تاثیرات عاطفی و روحی به ببیننده منتقل می کند. بنابراین فضای معماری بی شناخت پدیده ادراک که کنشی فردی–روانشناختی است ممکن نمی شود. چنان که آفرینش معماری هم معطوف به آگاهی از خصوصیات شخصی و فرهنگ شخصی افراد است. شناخت جامعه و گروه های مختلف اجتماعی به لحاظ سن، فرهنگ و مجموعه ارتباطات و تظاهراتی که فرد با جامعه و در جامعه برقرار می کند نیز در فرآیند شکل گیری و همچنین بهره وری از فضای معماری نقش بازی می کند. زیرا اساساً معماری و شهرسازی رشته ای میان دانشی است (اکنون معماری و شهرسازی به صورت دو رشته مجزای دانشگاهی درآمده اند) و ریشه در علوم و دانش های دیگر دارد و محصولات آن نیز حوزه های متنوعی را در بر می گیرد.

پس از آموزش مجازی دوره آشنایی با مبانی و اصول معماری شهرسازی:

در صورتی که دوره شما با موفقیت به پایان رسید می توانید می توانید در آزمون آفلاین آن شرکت کرده و علاوه بر محک زدن خود گواهینامه معتبر دوره را اخذ نمایید

اخذ مدرک دوره آشنایی با مبانی و اصول معماری شهرسازی:

پس از پایان آزمون دوره آموزش مجازی ، چنانچه نمره قابل قبولی در این دوره را کسب کرده باشید ، مدرک معتبر دوره را از موسسه A2Z دریافت خواهید نمود.

فهرست مباحث تدریسی دوره آشنایی با مبانی و اصول معماری شهرسازی:

اصول طراحی ساختمان هاي غیر مسکونی:

-اصول طراحی ساختمان هاي مسکونی

- -مفاهیم معماري

-تاریخ معماري ایران

-حمل و نقل شهري

-طرح هاي توسعه شهري

-مفاهیم شهرسازي

-معماري و مفاهیم نوین

خود ارزیابی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
200,000 تومان
پرورش توت فرنگی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان
تعلیم و تربیت فرزندان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان
ایمنی و بهداشت کار (ویژه مسئولین ایمنی کارگاه)

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
300,000 تومان