راهنمای جامع تغذیه مادران باردار

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:200,000 تومان

راهنمای جامع تغذیه مادران باردار

درباره دوره های آموزشی A2z :

آموزشی این دوره  در موسسه A2Z  به صورت آموزش آفلاین برگزار می شود که با این متود نوین آموزشی می توانید در هزینه و انرژی و زمان خود 

 صرفه جویی  نمایید.در هر لحظه و در هر کجا که هستید می توانید آموزش های این دوره را فرا بگیریدجزوه آموزشی موجود را خریداری نموده پس از مطالعه در صورت قبولی در  

 آزمون مدرک برای شما صادر می شود.

"فهرست"

ميزان افزايش وزن براى مادران باردار بالاتر از 19 سال در باردارى تك قلويى بر اساس نمايهتوده بدنى قبل از باردارى-برخى بيمارىهاى مزمن مرتبط با تغذيه-عوامل

ميزان افزايش وزن براى دختران نوجوان در باردارى تكقلويى بر اساس نمايه توده بدنى قبل از باردارى-خطرزاى مرتبط با تغذيه در دوران باردارى -خلاصه مراحل رشد جنين

برنامه ریزی تولید

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
جذابیت و زیبایی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
پرورش گاو های شیرده

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
یک ارائه خوب

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :فاقد مدرک

خرید دوره
1,000 تومان