نرم افزار AVR

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:گواهینامه شرکت در دوره
شهریه دوره:250,000 تومان
هزینه دوره : 250,000 تومان

خرید دوره

نرم افزار AVR

"فهرست"

 مدارهای الکترونیکی-تفاوت سیستم دیجیتال با آنالوگ-آشنایی با اجزای مدارهای الکترونیکی 

آشنایی با مقاومت الکتریکی-آشنایی با خازن-آشناسی با سلف-آشنایی با دیوید-آشنایی با منابع تغذیه -آشنایی با

 -آشنایی با سیستم باینری- برد مدار چاپی-الماس های نصب سطحی-آشنایی با کریستال-مفهوم کریستال-  -LED

  ساختار میک کامپیوتر و تفاوت های آن با میکرو کنتلر-

 اصول شبیه سازی و پیاده سازی-فیوز بیت های تنظیم کلاکت تهیه پروگرامر مناسب-

آموزش برنامه نویسی- 

روانشناسی صنعتی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان
انبارداری و مدیریت خرید

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان
کنترل کیفیت عمومی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان
solid works

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان