مدیریت کیفیت جامع TQM

مدیریت کیفیت جامع TQM

یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث در زمینه ی مدیریت مبحث مدیریت کیقست جامع می باشد.در زبان انگلیسی این واژه Total Quality Management یا به اختصار TQM نامگذاری شده است.


این مبحث به معنای رویکردی در جهت بهبود پی در پی و مستمر محصولات از نظر کیفیت و همچنین افزایش کیفیت خدمات از راه مشارکت تمامی سطوح شرکت می باشد.این مدیریت جامع روشی است برای بالا رفتن میزان تاثیر و انعطاف پذیر کردن سازمان.چنین رویکردی سعی در این دارد که از راه مشارکت کردن و سازماندهی کردن سطوح مختلف سازمان ها پیشرفت را برای آن سازمان ایجاد نماید.در این سیستم مدیریتی مبنا بر این خواهد بود که مدیریت منابع انسانی به بالاترید درجه کیفی برسد و در تاثیر گذار ترین حالت خود قرار گیرد.


اصول مهم در رویکرد مدیریت کیفیت جامع:

• متمرکز سازی سازمان در درک نیاز ها و در نتیجه پاسخگویی به نیاز های مشتری:

با ارتباط مناسبی که سازمان ها می توانند با مشتریان خود داشته باشند،می توانند تمامی نیاز های مشتریان را ارزیابی کرده و مطابق با خواسته های مشتری اقدام به تولید محصول و یا ارائه خدمت نمایند.


• بهبودی تمامی محصولات و یا خدماتی که در سازمان ارائه می شود که این بهبودی بوسیله یک واحئ نظام مند و سیستماتیک به وجود می آید:

چنین فرآیندی می بایست به صورت دائم و همیشگی باشد به همین جهت سازمان ها باید در تلاش باشند که نقاط ضعفی که می توان بهبود بخشید را شناسایی کرده و اقدام به حل این مسائل کنند.


• مشارک تمامی سازمان در این برنامه:

هنگامی که تمامی سازمان خود را بخشی از وجود آن سازمان ببینند می توان با حمایت و مشارکت جز جز این افراد که خود مهم ترین منابع یک سازمان محسوب می شوند با روش های موثر در تمامی امور شرکت نمایند و برای بهبود عملکرد سازمان تلاش نمایند.


اول کیفیت ، اول سود

دیدگاه این رویکرد بر این است که کیفیت بالا سود را بدنبال دارد و نه هیچ راه و روش دیگری.در عوض دیدگاه سنتی در زمینه ی مدریت سود را در جایگاه اول سازمان قرار می داد.بدین معنی که چنانچه سود زیاد شود هیچگاه میلی در جهت بهبودی گیفیت وجود نخوهد داشت.چنیند دیدگاهی ممکن است در نگاه اول موفق به نظر برسد اما در طولانی مدت این رویکرد TQM است که می توان به وسیاه آن سود بسیار زیادی را به سازمان دهد.


این روش مدیریتی به ما می آموزد که کیفیت یک چیز نیست و ممکن است دارای ابعاد بسیاری باشد.ابعادی مانند عملکرد و ویژگی ،قابلیت اعتماد و سرویس دهی ،زیبایی شناسی و کیفیت ادراک شده و...چنین چیزهایی از دید مدریت سنتی پنهان می باشد.


مشارکت مدیر و کارکنان

ویژگی بعدی این رویکرد توانمند سازی کارکنان می باشد که با این کار خواد توانستتمامی افراد کارمند در سازمان را تشویق به ارائه راح حل خواهد کرد.به همین علت در چنین سازمانی مدیریت همیشه حامی کارکنان خود خواهد بود و با اینکه دیگر مدیریت مشغول هدایت کارکنان نیست و فقط تلاش آن ها را پیگیری و هدایت خواهد نمود.


مراحل اجرایی مدیریت کیفیت جامع

• اطلاع از زمان بر بودن اجرای چنین مدیریتی

• مراحل چنین کاری مرز دقیقی نسبت به یکدیگر ندارند.

• الگوهای مختلفی در جهت پیاده سازی این رویکرد وجود دارد که هر کدام برای جایگاه خاصی در نظر گرفته شده اند

• شرط اول موفقیت در اجرای این طرع صبر و شکیبایی می باشد.

• آمادگی یافت سازمان برای تغییر و یافتن توانایی ها

• پایه ریزی کیرن رویکرد و آموزش روش های مختلف آن

• ارزیابی در جهت اینکه آیا سیستم مدیریت کیفیت جامعه با اهداف سازمان دارای سازگاری می باشد یا خیر

• تعییی کردن تمامی گروه ها و فرآیند ها و اهداف

• با توجه به این نکته که هر تجربه منفی راهی برای افزایش کسب تجربه و یادگیری می باشد نیاز به ارزشیابی سالانه وجود خواهد داشت.


اصول پرورش بلدرچین (جامع)

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
350,000 تومان
تربیت کودک

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
350,000 تومان
تی آر ایکس

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
250,000 تومان
آموزش 3D MAX

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
100,000 تومان