چطوری از اینستاگرام استفاده میکنی ؟

چطوری از اینستاگرام استفاده میکنی ؟

آیا تا به حال در یک شبکه ی اجتماعی با گروه‌های درهم‌تنیده مثل اینستاگرام وجود داشته‌است؟
ممکن است که مسخره باشد اما ما می‌دانیم که هستند افرادی که عاشق گربه‌ها یا غذا، سالن ورزش، سلفی وغیره باشند آیا شما سلفی فضولی می‌گیرید؟
 آیا شما به طور مداوم در مورد غذا صحبت می‌کنید؟ ببینید چه نوع اینستاگرامری هستید! 
این سوال را زیر و رو کنید تا ببینیدشما چه نوع Instagrammer هستید!
شما دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کار کنید؟
برای غذا بیرون بروید
به سالن ورزش بروید
سفر
به فروشگاه‌هاسر  بزنید
زمان را باهمسر سپری کنید:
با دوستانتان در مهمانی بروید.
اگر فقط یک نوع عکس را برای بقیه عمرتان بگیرید، کدام خواهد بود …
غذا از بهترین رستوران‌ها
تغییر و تحول
یک چیز روشن و جالب
آرایش یا لباس جدید
خاطرات با شریک زندگی 
عکس‌ها با دوستان و خانواده‌ام
یک هشتگ انتخاب کن
a. #foodie
b. #fitfam
c. #nofilter
d. #OOTD
e. #instalove
f. #friyay
چندتا فالوور داری ؟
a. 200-500
b. 1000-1500
c. 1500-2000
d. 2000+
e. 0-200
f. 500-1000
یک فرد مشهور انتخاب کنید:
a. Nigella Lawson
b. Emily Skye
c. Bear Grylls
d. Kim Kardashian
e. David Beckham
f. Hugh Hefner
تو دوست داری دوستات........... باشن

ذهن باز
فعال
گردشگر
تکمیل کننده.
راحت سفر کن
نویسنده 
101 تکنیک حل خلاق مسئله

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
250,000 تومان
تعلیم و تربیت فرزندان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
250,000 تومان
طراحی فرایند ها و ساختار سازمانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
250,000 تومان
اهمیت و سوخت انرژيی(عایق های حرارتی)

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
250,000 تومان