خلاقیت و نو آوری

خلاقیت و نو آوری

          گام به گام تا خلاقیت و نوآوری

          خلاقیت

           خلاقیت چیست؟؟؟

           نوآوری چیست؟؟؟

           مهمترین ویژگی خلاقیت چیست؟؟؟

          تفاوت خلاقیت و نوآوری در چیست؟؟؟

          اختراع ونوآوری

          ایده و فرصت

          فن اسکمپر(سوالات ایده برانگیز)

          خلاقیت و نوآوری در کارآفرینی تاثیر دارد؟؟؟ 

          خلاقیت چیست؟؟؟

          خلاقیت فرآیندی است که قابل توسعه باشد.

          هرکس تاحدی خلاقیت دارد، ولی بسیاری از توانایی ها و استعدادهای برخی از افراد نسبت به دیگران بالاتر است.

           به عقیده گیلفورد:

          خلاقیت تفکر واگرا (دست یافتن به رهیافت های جدید) برای حل مسائل است و درمقابل تفکر همگرا (دست یافتن به پاسخ صحیح) است.  

          پروکتور می گوید:

          خلاقیت فرآیند شکستن و دوباره ساختن دانش خود درباره یک موضوع  وبه دست آوردن بینش جدید نسبت به ماهیت آن است.

          ریکادرز می نویسد:

          خلاقیت عبارتست از:خارج شدن از قالب های ذهنی و کشف چیز های جدید و معنی دار

          آمابیلی معتقد است که

          خلاقیت متشکل از تولید ایده هایی جدید و مفید در همه ی زمینه ها با در نظر گرفتن تعاریف فوق می توان گفت که خلاقیت فرآیند ذهنی است که منجر به یافتن راه حل ها و ایده ها و یا فرآورده هایی می شود که بی همتاست.

          موفقیت از آن کسانی است که ذهنیت موفق دارند

          خلاقیت در سازمان :

           عبارت است از ارائه فکر و طرحی نوین برای بهبود و ارتقاء کیفیت یا کمیت فعالیت های سازمانی

          تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمانی

Ø      دانش

Ø       توانایی عقلانی

Ø       سبک فکری

Ø       انگیزش

Ø       شخصیت

Ø       محیط

          خلاقیت و نوآوری در سازمان

q       پیدایش سازمان

q       افزایش کمیت،تنوع و کیفیت محصولات و خدمات

q       کاهش هزینه ها،ضایعات و انلاف منابع

q       ارتقای بهره وری و رشد و بالندگی سازمان

q       افزایش انگیزش و رضایت شغلی در کارکنان سازمان

q       تحریک و تشویق حس رقابت و موفقیت در رقابت

          ویژگی افراد خلاق،توانمند و کارآفرین

تلاش و پشتکار

رقابت

پیشرفت

          نوآوری چیست؟

نوآوری از شاخصهای کلیدی در فرآیند کارآفرینی به شمار می رود.

وجود نوآوری در کارآفرینی به قدری ضروری است که می توان ادعا نمود

کارآفرینی بدون آن امکان پذیر نیست.

          انواع مختلف نوآوری

          نوآوری بنیادی

           نوآوری در فرآیند

           نوآوری در محصول

           نوآوری مبتنی با ساختن

           نوآوری در خدمات

           نوآوری در بازاریابی

v      مراحل نوآوری:

v      نیاز

v       نظر یا ایده

v       پذیرفتن

v       اجراء

v       منابع

          آلبرشت:

          نوآوری عملیات و مراحل مورد نیاز برای نتیجه گیری یک فکر بکر و واقعیت جدید است.

          مهمترین ویژگی خلاقیت

          (متمایز بودن و منحصر به فرد بودن) کاری خلاقانه است که با کار قبلی متفاوت باشد.

          نوآوری یعنی:

          تبدیل خلاقیت (ایده نو) به محصول (کالا یا خدمات) و ارائه آن به بازارو دستیابی به سود است.

          تفاوت خلاقیت و نوآوری

          خلاقیت،پیدایی یک اندیشه نو است،در حالی که نوآوری عملی ساختن آن اندیشه وفکراست.بعبارت دیگرخلاقیت،اشاره به قدرت ایجاد اندیشه های نو دارد،به معنای کاربردی ساختن آن افکار نو و تازه است.

          یک نوآوری،زمانی ارزشمند به حساب می آید که پاسخگوی یک ضرورت باشد.  

          اختراع و نوآوری

          اگر خلاقیت در صنعت انجام شود به آن «اختراع» می گویند.بنابراین طراحی و پیشنهاد فکرها و ایده ها و طرح های نو را«خلاقیت» و اجرا و پیاده کردن آن ها را«نوآوری» می نامند.

          خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی

ü      خلاقیت(تولید ایده جدید)

ü      نوآوری(تبدیل ایده به طرح قابل اجرا)

ü      کارآفرینی(اجرای طرح کسب و کار)

          ایده و فرصت

          ایده در حقیقت،ارائه یک راه جدید برای انجام دادن کارهاست،ایده ها می توانند بصورت یک الگو،طرح ویا یک برنامه باشندویابصورت دستگاهی جدید با روش نو برای نظارت برامور و یا حتی یک شیوه نوین مدیریتی

          فرصت

          «فرصت» در دنیای کسب وکارنیاز جدیدی است که بتوان آن را به کسب و کار یا یک ارزش اقتصادی تبدیل کرد.در واقع کار زیادی انجام می شود تا یک ایده ومفهوم کسب وکاری تازه،به یک فرصت تبدیل شود. 

          ایده و فرصت

          برای تفکیک ایده وفرصت ازیکدیگروشناخت رابطه آن ها با هم می توان گفت که هر ایده ای یک فرصت نیست،اما هر فرصتی حتما یک ایده در دل دارد.

          نیاز+ ایده=فرصت

          در چه مواردی می توان نوآوری و خلاقیت داشت؟؟؟

          نوآوری بنیادی←این نوآوری منجربه خلق بازارهای جدید می شود.

          نوآوری در محصول

          نوآوری در تجدید ساخت فناوری

          نوآوری در نام گذاری و تبلیغ(برچسب کالا)

          نوآوری در فرآیند تولید

          نوآوری در طراحی

          نوآوری در زمینه تجدید فرمول سازی

          نوآوری در ارائه خدمات

          نوآوری در بسته بندی

          اُوشو می گوید:

          برای خلاق بودن باید،همه آن رشته هایی را که اجتماع برایت بافته،پنبه کنی،همه آن هایی را که پدرومادروآموزگاران آموخته اند،خنثی کنی،بعد تو خلاق خواهی بود.

          فن اسکمپر(سوالات ایده برانگیز)

Ø      جایگزینی

Ø      ترکیب

Ø      اقتباس یا انطباق

Ø      تغییر- بزرگ سازی

Ø      کاربردهای دیگر

Ø      کوچک سازی و حذف

Ø      تغییر حالت

          (جمع بندی)

  • برای رفتارهای خلاقانه درانتظار،زمان مناسب نباشید،صبر نکنید،منتظر نمانید،زیرا زمان مناسب هرگزاز راه نمی رسد.
  • خلاقیت ونوآوری به عنوان یکی از شاخص های اصلی کارآفرینی است.
  • با افکار و ایده های کوچک،می توان به آرزوهای بزرگ دست یافت.
  • گسترش کارآفرینی بطور همه جانبه
  • ایجاد انگیزه برای همه ی افراد
  • استفاده از تجربه ی پیشکسوتان این عرصه
  • استقبال از ایده های نوآورانه و خلاقانه برای پیشرفت کشور
  •  تمرکز فکری خود را از گذشته،به سوی حال وآینده سوق دهید


رفتار درمانی عقلانی هیجانی REBT

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
250,000 تومان
ساخت ربات ساده

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
200,000 تومان
پرورش گیاهان دارویی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
300,000 تومان
سیکلیک یوگا

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
250,000 تومان