مدیریت بهره وری کارکنان

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:آقای دکتر عرفانی
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:179,000 تومان

مدیریت بهره وری کارکنان

به نسبت تولید به عامل کار بهره وری نیز می گویند.به بیان دیگر بهره وری نشان دهنده ی میزان کاری که برای مثال یک فرد در مدت زمان مشخص انجام می دهد.


در این دوره ما به ارایه پیشنهاداتی جهت بالا بردن و افزایش بهره وری با ثابت بودن میزان سرمایه یک مجموعه می پردازیم.


ما در این دوره تمرکز بر روی افزایش دانش شما نسبت به ارزیابی و سنجیدن میزان بهره وری در سازمان ها است خواهیم داشت و شما را با موار زیر آشنا خوایم کرد:

•  افزایش سطح آشنایی با مفهوم بهره وری

•  شناختن عواملی که در بهره وری ناثیر گذار هستند.

•  عامل های درون سازمانی


درباره ی آموزش مدیریت بهره وری کارکنان:

شما می توانید با شرکت در کلاس های غیر حضوری این مجموعه که بدلیل آنلاین بودن به میزان قابل توجهی از هزینه و زمان شما صرفه جویی خواهد شد ، به افزایش سطح کیفی سازمان ها کمک شایانی کنید و از این راه درآمد قابل قبولی داشته باشید.


پس از مطالعه دوره مدیریت بهره وری کارکنان:

پس از اتمام دوره آموزشی در صورت نیاز می توانید در هر ساعت از شبانه روز به صورت آنلاین در آزمون این دوره شرکت نمایید.


اخذ مدرک دوره مدیریت بهره وری کارکنان:

بعد از پشت سر گذاشتن آزمون دوره با کسب نمره قبولی خواهید توانست مدرک معتبر این دوره را از موسسه ما اخذ نمایید.


رفتار سازمانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
198,000 تومان
مدیریت کارکنان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
188,000 تومان
مدیریت تحقیق و توسعه

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
مدیریت عملکرد منابع انسانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان
کارفرمای خود باش

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
190,000 تومان
مبانی مدیریت

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
179,000 تومان
نظام آراستگی محیط کار - 5S

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین مهارتی

خرید دوره
190,000 تومان
اخلاق حرفه ای در محیط کار

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
170,000 تومان
مهارتهای ارتباطی با مافوق

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
180,000 تومان
آیین نگارش مکاتبات اداری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
185,000 تومان
کار گروهی - Team Work

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان
دوره خوردگی میکروبی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
190,000 تومان
حل مسئله به روش کار گروهی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
180,000 تومان
خبرنگاری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
تکنیک های فروش و بازاریابی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان