متدهای شناسایی تجززیه مواد

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:250,000 تومان

متدهای شناسایی تجززیه مواد

درباره ی آموزشA2Z:

شما می توانید با ثبت نام در دوره آموزش پرورش قارچ خوراکی، شیوه های تولید و فروش آن را بدون اتلاف زمان و یا هزینه به صورت آموزش آنلاین فرا بگیرید.


پس از مطالعه دوره:

با پایان یافتن جلسات آموزش مجازی شما خواید توانست در آزمون موسسه ما شرکت نمایید.


اخذ مدرک دوره:

پس از آزمونی که به صورت آفلاین از شما گرفته خواهد شد ، چنانچه نمره قبولی را کسب کردید می توانید مدرک معتبر این دوره را از ما دریافت نمایید.

"فهرست"


-حساسیت کالیثزاسیون-روشهای نمونهگیزی و نمونهتزداری تصادفی  -روشهای کزوماتوگزافی و ازیاتی خاصیت الکتزیکی مواد

   - جذب نور -ضریب خاموشی-فلوئورسانس -IR  انذازه گیری طیف سنجیهای شیمیایی مانند   -lOQ تعریف   -حد تشخیص

تعیین سطح متوسطه ی زبان انگلیسی

نحوه آموزش :مجازی - چهارگزینه ای
گواهینامه پایان دوره :ندارد

خرید دوره
40,000 تومان
دانش فنی مکانیک خودرو تخصصی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
حقوق بیمه

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
زبان برنامه نویسی جاوا

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان