فیزیولوژی ورزشی

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم za2
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:200,000 تومان

فیزیولوژی ورزشی

درباره دوره های آموزشی A2z :

آموزشی این دوره  در موسسه A2Z  به صورت آموزش آفلاین برگزار می شود که با این متود نوین آموزشی می توانید در هزینه و انرژی و زمان خود 

 صرفه جویی  نمایید.در هر لحظه و در هر کجا که هستید می توانید آموزش های این دوره را فرا بگیریدجزوه آموزشی موجود را خریداری نموده پس از مطالعه در صورت قبولی در  

 آزمون مدرک برای شما صادر می شود.

"فهرست"

فیزیولوژی دستگاه عصبی-سلول های عصبی- دستگاه عصبی محیطی-نورون-دندریت-آکسون-انواع اکسون ها از نظر شل ظاهری

انواع نرون بر اساس عملکرد-انواع نورون بر اساس عملکرد-سلول های عصبی نروگلیا-مشخصات سلول های عصبی-پیام عصبی

انتقال موج عصبی-تعیین جهت انتقال موج عصبی-سرعت و قدرت موج عصبی-سیناپس-میانجی های سیناپسی-دستگاه عصبی و تنظیم حرکات

بدن-بخش های اصلی دستگاه حرکتی-اعمال حرکتی نخاعی

نقاشی روی پارچه

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
تئوری پرواز با پاراگلایدر

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
حوادث ناشی از کار

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
دانشنامه پوست

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان