آمار کاربردی

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدت دوره :16 ساعت
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مدرک مهارتی
شهریه دوره:149,000 تومان

آمار کاربردی

توصیف ، خلاصه کردن اطلاعات کمی و جمع آوری اطلاعات بدست آمده از نمونه ها بر عهده ی آمار کاربردی می باشد.علاوه بر این آنچه که پس از بررسی بدست آمده است را به گروه های مشابه بزرگتر تعمیم خواهد داد.برای مثال این موضوع می توان افراد یک جامعه را مثال زد در بحث روانشناسی.با توجه به اینکه مطالعه خصوصیات تمامی افراد یک جامعه غیر ممکن است ، به وسیله این روش نتایج گروه های کوچکتر را به گروه های بزرگتر تعمیم می دهد.به این روش آماری ، آمار استنباطی می گویند.


درباره ی آموزش آمار کاربردی:

با ثبت نام در این دوره می توانید بدون نیاز به حضور در کلاس در هر ساعت و در هر مکانی تجربه شیرین آموزش آنلاین را در این موسسه تجربه نمایید.


پس از مطالعه آمار کاربردی:

پس از پایان کلاس ها می توانید در آزمون این دوره شرکت نمایید.


اخذ مدرک دوره آمار کاربردی:

با پایان یافتن آزمون در صورت قبولی مدرک معتبر این دوره را اخذ نمایید.


داستان نویسی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
149,000 تومان
اقتصاد شهری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
149,000 تومان
تولید قطعات به روش تراشکاری و CNC

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارنی

خرید دوره
149,000 تومان
فواصل زمانی کالیبراسیون

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
149,000 تومان