نظام آراستگی محیط کار - 5S

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:بین المللی
شهریه دوره:149,000 تومان

نظام آراستگی محیط کار - 5S

ایجاد محیطی سالم و مناسب برای خود و کسانی که در آن سازمان حضور دارند و کار می کنند می بایست از اولویت های شما باشد.تمامی افرادی که در سازمان ها و یا سایر شرکت ها مشغول فعالیت هستند می بایست از لزوم آراستگی محیط کار آگاه باشند و با دانستن علت و دلیل چنین ضرورتی بتوانند تمامی آن ها را به اجرا درآورند.


به کارگیری این الزامات سبب افزایش کیفیت و کارائی کارکنان خواهد شد و همچنین میزان ایمنی در کار افزایش خواهد یافت.علاوه بر این روحیه و انگیزه ی پرسنل آن سازمان با برقراری چنین نظامی افزایش می یابد که در نتیجه ی این افزایش میزان اطمینان در مشتری نیز به همان اندازه بیشتر می شود.


درباره ی آموزش نظام آراستگی محیط کار - 5S:

آموزش چنین دوره ای ممکن است در کلاس های حضوری بسیار کسالت آور و وقت گیر باشد.به همین دلیل ما با برگزاری کلاس های غیر حضوری و به صورت آموزش مجازی این امکان را برای شما فراهم خواهیم کرد که در هر کجایی که باشید و در هر زمانی از شبانه روز آموزش دوره s5 را به راحتی ببینید.


پس از مطالعه نظام آراستگی محیط کار - 5S:

پس از آنکه کلاس ها و مباحث آموزشی تمام شد ، خواهید توانست در آزمون این دوره شرکت کنید.


اخذ مدرک دوره نظام آراستگی محیط کار - 5S:

با اتمام آزمون در صورت موفقیت و کسب نمره قبولی می توانید مدرک بین المللی نظام آراستگی محیط کار را از موسسه  A2Z  دریافت نمایید.


مدیریت بهره وری کارکنان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
رفتار سازمانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
198,000 تومان
مدیریت کارکنان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
مدیریت منابع انسانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
مدیریت عملکرد منابع انسانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
کارفرمای خود باش

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
مبانی مدیریت

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
اخلاق حرفه ای در محیط کار

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
مهارتهای ارتباطی با مافوق

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
آیین نگارش مکاتبات اداری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
کار گروهی - Team Work

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
ISO 10013

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
احیا و نجات

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
149,000 تومان
رفتار سازمانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
198,000 تومان
مدیریت تغییر

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان