کار گروهی - Team Work

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:بین المللی
شهریه دوره:149,000 تومان

کار گروهی - Team Work

دوره کار گروهی یا team work به شما آموزش های مبنی بر ماهیت کار گروهی را می آموزد.این کار سبب هم فکری شده و نتیجه ی چند فکر و ایده ی مختلف باعث پیشرفت و افزایش سرعت در انجام آن کار می شود.همچنین کار گروهی باعث می شود تعامل و مشارکت را افزایش داده که این اتفاق در یک سازمان و یا اداره سبب افزایش سطح روحیه و در نتیجه شادابی آن سازمان خواهد شد.


هدف از این آموزش افزایش سطح ارتباطات بین کارکنان سازمان و همچنین حل موانع و یا به بار نشاندن ایده هایی است که یک سازمان در اولویت خود دارد.علاوه بر این سرعت انجام کار ها را بیشتر خواهد کرد.


درباره ی آموزش کار گروهی:

این دوره از دوره های پر طرفدار این موسسه است که با ثبت نام در آن می توانید در کوتاه ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه به صورت آموزش آنلاین آن را فرا بگیرید.


پس از مطالعه کار گروهی:

پس از پایان کلاس های این دوره در صورت نیاز و محک زدن خود می توانید در آزمون آن شرکت نمایید.


اخذ مدرک دوره کار گروهی:

با گرفتن نمره قبولی در آزمون دوره  کار گروهی مدرک معتبر آن به شما اهدا خواهد شد.


مدیریت بهره وری کارکنان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
رفتار سازمانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
198,000 تومان
مدیریت کارکنان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
مدیریت منابع انسانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
مدیریت عملکرد منابع انسانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
کارفرمای خود باش

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
مبانی مدیریت

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
نظام آراستگی محیط کار - 5S

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
اخلاق حرفه ای در محیط کار

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
مهارتهای ارتباطی با مافوق

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
آیین نگارش مکاتبات اداری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
حقوق بیمه

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
مدیریت عملکرد منابع انسانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
مبانی مدیریت

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
تجهیزات آزمایشگاهی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
149,000 تومان