تکنسین داروخانه

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مدرک مهارتی
شهریه دوره:250,000 تومان

تکنسین داروخانه

تکنسین داروخانه فردی است که در کنار دکتر داروساز در داروخانه مشغول به کار است و کار اصلی وی خواندن نسخه ها و تحویل آن ها به مشتری می باشد.این فرد می بایست از شرایط و آمادگی کامل نسبت به خواندن نسخه برخوردار بوده و همچنین شناخت کاملی از انواع دارو ها داشته باشد.در غیر این صورت می توان در صورت اشتباه مشکلات بسیار خطرناکی ایجاد نماید.


علائم اختصاری دارو ها و یادگیری نام های مختلف هزاران دارو از جمله کارهایی است که تکنسید داروخانه می بایست نسبت به آن وارد باشد.همچنین ممکن است شیفت شب بدون راهنمای دکتر در داروخانه حضور داشته باشد.به همین علت نیاز است به حرفه ی خود کامل وارد بوده زیرا حرفه ای بسیار حساس می باشد و نیازمند توجه و دانش بسیاری است.


درباره ی دوره تکنسین داروخانه:

این دوره در قالب تئوری و به صورت آموزش مجازی توسط موسسه A2Z ارائه می شود که با این شیوه آموزشی سرعت در آموزش بالا تر رفته و از زمان و هزینه های اضافی جلوگیری به عمل خواهد آمد.


پس از مطالعه دوره تکنسین داروخانه:

پس از اتمام جلسات کلاس ها و یادگیری کامل دوره می توانید در آزمون دوره تکنسین داروخانه شرکت نمایید.


اخذ مدرک دوره تکنسین داروخانه:

در صورت شرکت در آزمون و کسب نمره قبولی ، قادر هستید تا از موسسه مدرک معتبر این دوره آموزشی را کسب نمایید.


مدیریت کیفیت جامع TQM

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
هفت ابزار کیفی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
کورل Corel

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
149,000 تومان
ISO45001-2018

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان