مدیریت تغییر

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:183,000 تومان

مدیریت تغییر

با توجه به این که انسان در هر ساعت دچار تغییر و تحول و یا نیاز به تغییرات جدید می باشد بنابراین نیاز های آن هم دائما در حال تغییر می باشد.به همین دلیل سازمانی موفق خواهد بود که بتواند تمامی این تغییر و تحولات را در تشکیلات خود قرار دهد.


تغییر در دنیای امروزی به عضوی جدا ناپذیر در زندگی ما تبدیل شده است و نمی توان به هیچ وجه جلوی آن را گرفت.با وجود سرعت بالای تغییر و تحول در دنیای ما نیاز این است که ما هم گام به گام این تغییر پیش رویم.در سازمان ها و مجموعه ها هم به همین مقدار نیاز به تغییر می باشد.از مهم ترین امور در سازمان برای رشد و تغییر و ، سلامت سازمان می باشد که از مشکل ترین امور مدیران در یک مجموعه است.


تحول و تغییر در یک سازمان را می توان به فرآیندی تشبیه نمود که می بایست به وسیله ی آن فرهنگ و ساختار و فرآیند های آن را به وسیله آن مورد ارزیابی قرار داد.


درباره ی آموزش مدیریت تغییر:

شما می توانید در هر کجا یا مکانی که حضور دارید بدون اتلاف زمان و پرداخت هزینه های گزاف ، کلاس های حضوری در این موسسه ، در هر دوره ای که به آن نیاز دارید ثبت نام کرده و به وسیله آموزش مجازی مهارت و تجرببه خود را در زمینه مدیریت تغییر بالا ببرید.


پس از مطالعه مدیریت تغییر:

پس از اتمام کلاس ها و یادگیری کامل خواهید توانست در آزمون این دوره شرکت نمایید.


اخذ مدرک دوره مدیریت تغییر:

پس از انجام آزمون و تصحیح آن ، چنانچه نمره ی قبولی را کسب کنید مدرک بین المللی این دوره را می توانید از ما دریافت نمایید.


Bench Marking

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
عیب یابی قطعات الکترونیکی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
بهداشت روان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
مدیریت هتلداری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان