آفات مهم درختان میوه

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:198,000 تومان

آفات مهم درختان میوه

پروش و نگهداری درختان و به عبارت دیگر باغداری حرفه ای است که نیازمند مهارت می باشد.یکی از معضلاتی که گریبان گیر باغدار ها می شود آفات است که سبب تخریب درختان و سرمایه فرد می شود.در این دوره آموزش آفلاین تمامی آفات مهمی که باعث از بین رفتن درختام می شود را به همراه علت ، دلایل علائم و شیوه از بین بردن آن ها را به شما آموزش خواهیم داد.

درباره دوره آموزش آفات مهم درختان میوه:

این دوره در قالب تئوری و به صورت آموزش آفلاین تدریس می گردد که با استفاده از این روش آموزشی می توان در وقت و هزینه خود صرفه جویی به عمل آورد.

پس از مطالعه دوره آموزش آفات مهم درختان میوه:م

هنگامی که آموزش مجازی این دوره به اتمام رسید و هنرجو با تمامی مفاهیم و مطالب این دوره آشنا شد ، فرد می تواند در آزمون آنلاین این دوره شرکت کند.

اخذ گواهینامه دوره آموزش آفات مهم درختان میوه:

با اتمام آزمون دوره آفات مهم درختان میوه ، چنانچه هنرجو نمره قبولی در این آزمون را کسب نماید ، مدرک معتبر این دوره را می تواند از موسسه A2Z اخذ نماید.

"فهرست"

نام آفات مهم گیاهی

آشنایی با سیسم مدیریت کیفیت

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
طراحی لوگو

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
بلاگر شو - آموزش اینستاگرام

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
188,000 تومان
اهمیت و سوخت انرژيی(عایق های حرارتی)

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان