حسابداری صنعتی

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:مهندس عرفانی
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:250,000 تومان

حسابداری صنعتی

<p dir="RTL">یکی از زیر شاخه های مباحث حسابداری که در حوزه علم و فن قرار دارد حسابداری صنعتی می باشد.با یادگیری مباحث حسابداری صنعتی به صورت آموزش مجازی می توان در زمینه جمع آوری اطلاعاتی که با عواملی همچون محاسبه و برآورد هزینه تولید محصول و یا خدمتی خاص در ارتباط است مهارت های لازم را کسب نمود.</p><br /><p dir="RTL">بسیاری از شرکت ها و خدمات ها جهت برآورد هزینه و یا بهای تولید محصول که نکاتی مانند دستمزد کارگران و هزینه مواد اولیه و ... در دل آن جای دارد می بایست فردی آشنا به امور حسابداری صنعتی را به استخدام در آورده تا با بهره گیری از مهارت وی شرکت بازدهی ایده آل خود را داشته باشد.</p><br /><p dir="RTL">با استفاده از آموزش مجازی دوره حسابداری صنعتی تمامی مباحث مرتبط با این موضوع به صورت آموزش آنلاین به هنرجو تدریس خواهد شد.</p><br /><h2 dir="RTL"><span style="color:#ff6600;">درباره دوره آموزش حسابداری صنعتی:</span></h2><p dir="RTL">در این دوره هنرجو می تواند در کوتاه ترین زمان ممکن و کم ترین هزینه به آموزش جامعی از حسابداری صنعتی به وسیله آموزش مجازی دسترسی داشته باشد.</p><br /><h2 dir="RTL"><span style="color:#ff6600;">پس از آموزش دوره حسابداری صنعتی:</span></h2><p dir="RTL">با به پایان رسیدن <a href="https://www.a2zelearn.com/">آموزش آفلاین</a> حسابداری صنعتی هنرجو در صورت دلخواه می تواند در آزمون این دوره شرکت نماید.</p><br /><h2 dir="RTL"><span style="color:#ff6600;">اخذ گواهینامه دوره حسابداری صنعتی:</span></h2><p dir="RTL">گواهینامه دوره آموزش مجازی حسابداری صنعتی توسط موسسه A2Z در صورت قبولی در آزمون به فرد اهدا خواهد شد.</p><br />
تکنیک های طلا و جواهرسازی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
پروپوزال نویسی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
حسابداری مالیاتی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
189,000 تومان
دکوراسیون

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
189,000 تومان