نقش IT در مدیریت منابع انسانی

نقش IT در مدیریت منابع انسانی

استفاده از فناوری اطلاعات یا IT می تواند سبب ایجاد تغییرات بنیادین رد سازمان ها شود.این کار باعث خواهد شد تا سازمان اطلاعاتی که مرتبط با منایع سازمانی آن شرکت است را با امنیتی بیشتر و ساده تر ذخیره نماید و یا به وسیله آن تجزیه و تحلیل بهتری بر مسائل منایع انسانی ازائه دهد.با ورود فن آوری اطلاعات عملکرد مربوط به منابع انسانی در سازمان ها دچار تغییر وم تحولات بسیاری شد.


برای بهره گیری از این تغییرات می بایست زمینه فعالیت آن را و همچنین فهم در زمینه حوزه ی کاری فناوری اطلاعات را در سازمان فراهم سازیم.با این کار مدیریت منابع انسانی خواهد توانست با این روش آشنایی بهتر و جامع تری پیدا کند و با شناختی که از ظرفیت های سازمان دارد و ظرفیت هایی که فناوری اطلاعات می تواند ایجاد کند سبب شود که عملکرد منابع انسانی سازمان را بهبود بخشد.سیستم برنامه ریزی ERP یک از نمونه های فناوری اطلاعات در این باره می باشد.


از مثال هایی که می توان از نقش فناوری اطلاعات در بهبود منابع انسانی زد می توان نکات زیر را گفت:

مشکلاتی از جمله کمبود فضا و مکان ، کم بودن زمان ، وجود داشتن رقابت ، دور کاری و صرفه جویی و یا تبادل فرهنگی و علاوه بر تمامی این ها بر وجوه مباحثی در زمینه علوم انسانی را می تواند مرتفع نماید.البته این را نباید فراموش کرد که برای این کار می بایست پیز از هر چیز تحول و دست کشیدن از انجام کار ها به وسیله روش ها و سیستم های سنتی است.


با شناخن مناسب نقشی که فناوری اطلاعات بر منابع انسانی سازمان ها دارد می توان یک سیستم پویا داشت و این کار زمینه ساز شناسایی ، انتخاب ، استخدام و آموزش خواهد شد و مهم تر از همه به کار گرفتن از نیروی موثر در سازمان برای به انجام رسیدن هدف ها است.


نتایج استفاده از فناوری اطلاعات در عملکرد منایع انسانی

• باعث افزایش دقت و سرعت در انجام امور سازمانی خواهد شد.

• شفافیت کاری و منابع انسانی را بالاتر خواهد برد

• ارزیابی کردن منظم ، دقیق و با سرعت بالا ار وجوه مختلف

• اعلام بازخورد به موقع و در زمان مناسب

• اموری که تکرار پذیرند توسط سیستم های سخت افزاری انجام می شود.

• ارزیابی و کنترا منابع انسانی به ضورت نامحسوس

• افزایش نظم و عدالت در بین منابع انسانی


عملکرد IT در جهت تغییر فرآیند های یک سازمان

✔ انجام محاسبت در سطوح گسترده بدون هرگونه مشکل

✔ مکانیزه شدن تمامی فرآیند ها که باعث افزایش سرعت آن می شود.

✔ شکل گیری ارتباط بین سازمان با مشاغل مجازی که از راه دور این کار صورت می گیرد.


نقش فناوری اطلاعات در ارتباط با تغییر و تحولات محیطی منابع انسانی

• کم شدن مشاغلی که به صورت دفتری هستند

• بالا رفتن تعداد مشاغل حرفه ای مدیریتی و یا فنی

• مخاری که صرف جذب نمودن منابع انسانی می شود کاهش می یابد

• پیمان سپاری نمودن کار ها و وظایف

• آموزش به صورت مداوم و بدون وقفه


حسابداری و حسابرسی دولتی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
250,000 تومان
تجهیزات آزمایشگاهی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
250,000 تومان
اسیدنوکلیِک

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
250,000 تومان
ارائه سمینار

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
250,000 تومان