آموزش مدلینگ | اطلاعات کامل دوره آموزش آنلاین مدلینگ

آموزش مدلینگ | اطلاعات کامل دوره آموزش آنلاین مدلینگ

دوره آموزش آنلاین مدلینگ

دوره آموزش مدلینگ برای تمامی اشخاص و علاقه مندان در زمینه مدلینگ می باشد و شرایط و محدودیتی برای اشخاص وجود ندارد ، این دوره به صورت آنلاین خریداری و ارائه داده می شود

از جمله محتویات دوره آموزش مدلینگ شامل موارد زیر می باشد : 

آموزش کامل مدلینگ از مسائل ابتدایی تا

گرامر زبان انگلیسی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید آزمون
180,000 تومان
اموزش HTML

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید آزمون
198,000 تومان
دوایر کیفیت

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بینمهارتی

خرید آزمون
190,000 تومان
برنامه ریزی عملیاتی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید آزمون
198,000 تومان