هنر مدرن یا پست مدرن ؟

هنر مدرن یا پست مدرن ؟

هنر مدرن:

این نوع هنر بر اساس خلاقیت هنرمند پایه گذاری می شود.به همین علت در دوران مدرنیست هنر را مخلوق منحصر به فرد هنرمند می دانستند.روش و بیان که ویژه و مختص روزگار نو باشد را هنر مدرن می نامند.این هنر در سده نوزدهم شکل گرفت.


در آن زمان اعتقاد بر این بود که آثار مدرن معنای بسیار عمیقی با خود به همراه دارند.به همین علت کسانی که هنرمند مدرنیست بودند به هدف اهمیت بسزایی می دادند.


از اتفاقاتی که به سبب این هنر پدید آمد در آمیخته شدن رشته هایی همچون عکاسی ، نقاشی ، مجسمه سازی ، گرافیک و موسیقی و...بود.با اختراع عکاسی این هنر هم شروع به شکل گیری نمود و رشد این هنر را می بایست مدیون هنر عکاسی دانست.


هنر پست مدرن:

در یادگیری مفاهیم هنر پست مدرن 3 مفهوم از اهمیت بالایی برخوردار است:

• مدرنیته

• مدرنیسم

• مدرنیزاسیون


با شناخت کامل از این سه مفهوم خواهیم توانست هنر پست مدرن را بشناسیم.


مدرنیته

این مفهوم را می توان یک موقعیت خاص نامگذاری کرد.موقعیتی مانند موقعیت های سیاسی ،اجتماعی و یا فرهنگی که به وسیله ی انقلاب های مدرن شگل گرفته اند.از بین رفتن نهاد هایی که سنتی بودند و تشکیل نهاد های جدید و مردن یک کثال برای مفهوم مدرنیته می باشد.


مدرنیسم

اما مدرنیسم یک نوع گرایش است مانند گرایش به یک سیاست خاص ، به یک هنر و یا یک فلسفه.این گرایشات می توانند ما را برای جدا شدن از یک موقعیت غیر مدرن و ترغیب به موقعیت مدرن کمک نمایند.این نوع گرایش می تواند خوب یا بد باشد.


مدرنیزاسیون

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوسازی می باشد.پیشرفت هایی که در حوزه های گوناگون تکنولوژی شاهد هستیم که ما را به سمت و سوی مدرن بودن سوق می دهد دربرگیرنده ی این واژه و مفهمو آن می شود.


بسیاری بر این باورند که پست مدرن دلیل به وجود آمدن مدرنیته است اما چنین چیزی نیست وبر خلاف باور این دسته از افراد پست مدرن تداومی از مدرنیته است و به سبب مشکلاتی که هنر مدرنیته به وجود آورد نگاهی انتقادی به آن شد و در پی راه حلی برای مشکلات آن کردند که تمامی این انتقاد ها و یافتن راه حل ها پست مدرن را بوجود آورد.پیش از هرچیز دیگری این هنر در معماری به وجود آمد.


به جز انتقاد هایی که از هنر مدرن می شد و سبب به وجود آمدن هنر پست مدرن شد ، جنگ جهانی و تخریب هایش هم در شکل گیری هنر پست مدرن نقش داشتند.این دو اتفاق به دلیل هم زمانی باعث شد به علت تخریب بسیاری از هنر های مدرنیته ایده و تفکر هنر پست مدرن جای خود را به آن دهد.


اولین معمار هنر پست مدرن رابرت ونتوری نام داشت که عقیده داشت هر بنایی می بایست بر اساس موقعیت آن بنا و زمینه های تاریخی و فرهنگی و اجتماعی و کالبدی خود بنا شود.


برای مثال موزه ملی لندن که به وسیله او و همسرش طراحی شد داری سه وجه متفاوت است.این ساختمان از 3 نمای مختلف درست شده است.نمایی که رو به موزه ای تاریخی است دارای بافت سنتی ، نمایی که سمت خیابان ها و ساختمان ها است یک نمای مدرن و نمایی که داخل کوچه قرار دارد متناسب با بافت کوچه و به صورت محلی است.


فلز کاری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
250,000 تومان
دانش فنی مکانیک خودرو تخصصی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
250,000 تومان
استارت آپ های فناوری محور بخش کشاورزی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهی نامه شرکت در دوره

خرید آزمون
300,000 تومان
آشنایی با سیستم اعلام و اطفای حریق

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
200,000 تومان