زبان برنامه نویسی CSS

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:198,000 تومان

زبان برنامه نویسی CSS

فهرست مطالب

- را چگونه به وب اضافه کنیمcss  -نرم افزار هایی بر ای -تولید صفخات وب-cssتوضیحات در مورد

زمینه-خروجی-حاشیه-قلم -جدول مدل-پیوندها 

آموزش جامع FMEA

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
آشپزی و شیرینی پزی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
آموزش الگوهای خیاطی (2)

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
آشپزی بدون گوشت

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
180,000 تومان