پرورش قزل آلا

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:178,000 تومان

پرورش قزل آلا

درباره دوره های آموزشی A2z :

آموزشی این دوره  در موسسه A2Z  به صورت آموزش آفلاین برگزار می شود که با این متود نوین آموزشی می توانید در هزینه و انرژی و زمان خود 

 صرفه جویی  نمایید.در هر لحظه و در هر کجا که هستید می توانید آموزش های این دوره را فرا بگیریدجزوه آموزشی موجود را خریداری نموده پس از مطالعه در صورت قبولی در  

 آزمون مدرک برای شما صادر می شود.

"فهرست" 

-سيستمهاي پرورش ماهي قزلآلاي رنگين كمان-ويژگيهاي آب و منابع طبيعي --تاريخچه تكثير پرورش ماهي در ايران و جهان
طیف سنحی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
نرم افزار ABAQUS

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
انواع بیسکوییت

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
170,000 تومان
قابلیت اطمینان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
189,000 تومان