اصول و فنون تدریس

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:250,000 تومان

اصول و فنون تدریس

درباره ی دوره های آموزش A2Z:

آموزشی این دوره  در موسسه A2Z  به صورت آموزش آفلاین برگزار می شود که با این متود نوین آموزشی می توانید در هزینه و انرژی و زمان خود 

 صرفه جویی  نمایید.در هر لحظه و در هر کجا که هستید می توانید آموزش های این دوره را فرا بگیریدجزوه آموزشی موجود را خریداری نموده پس از مطالعه در صورت قبولی در  

آزمون مدرک برای شما صادر می شود.


"فهرست"

مراحل اجرای امور پش سازنده الگوی مشکل گشای حل مساله-الگوی تدریس- روش ها و فنون تدریس-مفاهیم تدریس و آموزش-

اساس الگوی تدریس انفرادی-موقعیت های آموزشی-روش تدریس

اشنایی با تجهیزاتآزمایشگاهی فناوری نانو

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
آموزش تدوین فیلم و عکس با نرم افزار پریمیر

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
آسیب شناسی اجتماعی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
کارآفرین شو

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان