آموزش نرم افزار EVIEVS

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:350,000 تومان

آموزش نرم افزار EVIEVS

"فهرست"

فرمان نوشتن معادله  -وارد کردن داده ها-تخمین تابع کاپ دا کلاس    OLS  تخمين معادله به روش

-آزمون محدودیت  بر روی ضرایب- گزینه منو در صفحه معادله-در حاشیه درس -در حاشیه-تحلیل مقادیر جدول ضرایب معادله

آزمون متغیر های حذف شده

مهندسی ارزش

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
سیستم عامل پیشرفته( ویندوز 7 و لینوکس دبیان)

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
کاهش مدیریت هزینه

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
طراحی داخلی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان