پلیمرهای طبیعی در مهندسی پزشکی

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:200,000 تومان

پلیمرهای طبیعی در مهندسی پزشکی

درباره ی آموزش دوره های مجازی A2Z:

آموزشی این دوره  در موسسه A2Z  به صورت آموزش آفلاین برگزار می شود که با این متود نوین آموزشی می توانید در هزینه و انرژی و زمان خود 

 صرفه جویی  نمایید.در هر لحظه و در هر کجا که هستید می توانید آموزش های این دوره را فرا بگیریدجزوه آموزشی موجود را خریداری نموده پس از مطالعه در صورت قبولی در  

 آزمون مدرک برای شما صادر می شود.

"فهرست"

 مزایای پلیمر های طبیعی-معایب پلیمرهای طبیعی-روش های موجود برای تولید پلیمر های طبیعی-انواع پلی مرهای طبیعی

-کتینو کیتوسان-کیتوزان-پلی ساکارید ها-سلولز -سلولز گیاهی- ویژگی های سلولز-


آناتومی مو

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
182,000 تومان
فرمولاسیون آفت کش های شیمیایی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
انواع سیستم های حمل و نقل

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مجازی

خرید دوره
250,000 تومان
مطالعات مدل سازی ساختمان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان