زراعت گیاهان دارویی

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:دارد
شهریه دوره:149,000 تومان

زراعت گیاهان دارویی

در سال های اخیر استفاده از گیاهان دارویی جهت درمان بیماری ها همه گیر شده است و ار آن ها برای ساخت بعضی از داروها مورد استفاده قرار گرفته است.امروزه صنعت گیاهان دارویی از نظر اقتصادی پیشرفت بسیاری کرده است و منبع درآمد بسیار مناسبی در داخل و خارج کشور می باشد.


بیشتر کشاورزان با توجه به عدم شناختشان از این نوع گیاهان،از کاشت آن ها استقبال کمتری می کنند.در دوره آموزش زراعت گیاهان دارویی ما به شما آموزش می دهیم که چطور این گیاهان را بکاریم و از آن ها نگهداری کنیم تا گامی بلند برای پیشرفت اقتصادی استفاده از این گیاهان برداریم.


درباره ی آموزش پرورش زراعت گیاهان دارویی:

دوره آموزش زراعت گیاهان دارویی مانند سایر دوره های این مجموعه به صورت آنلاین برگزار می شود که این کار سبب کاهش هزینه ، کاهش اتلاف زمان و انرژی می شود.


پس از مطالعه دوره زراعت گیاهان دارویی:

پس از آنکه این دوره با موفقیت به اتمام رسید در صورت تمایل از شما آزمونی جهت اخذ مدرک این دوره گرفته خواهد شد.


اخذ مدرک دوره زراعت گیاهان دارویی:

چنانچه آزمون دوره با موفقیت پشت سر گذاشته شود ، مدرک معتبر دوره را به شما اهدا خواهد شد.


گیاهان دارویی - مرزنجوش

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
149,000 تومان
گیاهان دارویی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
اسانس شناسی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
149,000 تومان
تغذیه

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
از کاشت تا برداشت زعفران

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
پرورش گلهای آپارتمانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
پرورش قارچ خوراکی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
HTML5

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
مدیریت پسماند های خطرناک

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
149,000 تومان
مدیریت عملکرد منابع انسانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
کارفرمای خود باش

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
دوره خوردگی میکروبی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
149,000 تومان