تئوری عکاسی

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مدرک مهارتی
شهریه دوره:178,000 تومان

تئوری عکاسی

معنی عکاسی در لغت روش های عکس برداری می باشد و اشاره به شغل کسی که عکاس است دارد.در بیشتر زبان های دنیا این عمل به فتوگرافی معروف است که یک کلمه ی ترکیبی است.فتو به معنای نور است و گرافی به معنای ثبت کردن.پس همانطور که می بینید در فرآیند عکاسی مهمترین چیز نور است.


عکاسی می تواند جنبه های صنعتی ، هنری وعلمی داشته باشد.این هنر به وسیله فرد خاصی به وجود نیامده است و حاصل کشفیات و نوآوری های افراد مختلفی در طول تاریخ و به مرور زمان می باشد.این حرفه همچون دیگر حرفه ها نیازمند وسایل و تجهیزات مختلفی است که گاها در نبود بعضی از این ابزار ها عکسبرداری غیر ممکن خواهد بود.اما بعضی دیگر از این ابزار ها می تواند در زمان عکاسی صرفه جویی کرده و سرعت عمل عکاس را با ببرد.


ما در این دوره به اصول کلی و ئوری عکاسی خواهیم پرداخت.


درباره ی آموزش تئوری عکاسی:

در این دوره آموزشی که به صورت آموزش آنلاین صورت خواهد گرفت هنرجویان می توانند با کمترین هزینه ممکن و کوتاه ترین زمان ، اصول کلی و قواعد عکاسی را به صورت تئوری آموزش ببینند.


پس از مطالعه دوره تئوری عکاسی:

پس از فراگیری این دوره در صورت دلخواه شما به صورت آنلاین مورد ارزشیابی قرار خواهید گرفت و آزمون دوره تئوری عکاسی از شما گرفته خواهد شد.


اخذ مدرک دوره تئوری عکاسی:

چنانچه هنرجو بتواند نمره قبولی این آزمون را کسب نماید مدرک بین المللی این دوره به آن ها داده خواهد شد.


عکاس شو

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
150,000 تومان
نور پردازی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
آموزش مدلینگ

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
300,000 تومان
درآمدی بر استارتاپ درمتدولوژی کارآفرینی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
180,000 تومان
اموزش طراحی سایت

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
کلیات تحول در نظام اداری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
APQP

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان