باور مثبت

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:حانیه خردمند
گواهینامه پایان دوره:گواهینامه شرکت در دوره
شهریه دوره:250,000 تومان
هزینه دوره : 250,000 تومان

خرید دوره

باور مثبت

"فهرست"

-نقش اساسی باور در زندگی افراد-چگونگی ساخت باورهای مثبت-بررسی معنای باور در لغت-چگونگی تاثیر باور مثبت

- انواع باور در زندگی-باور همه چیز است-عبارات تاکیدی باور مثبت-نشانه های باور مثبت-چگونگی انتخاب تام باور مثبت

مدرس دوره :

 حانیه خردمند ( کارشناس ارشد روانشناسی و پژوهشگر

مدیریت سفارشات خارجی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
200,000 تومان
آموزش جوشکاری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
300,000 تومان
آشپزی و شیرینی پزی تخصصی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
300,000 تومان
آموزش مقدماتی نرم افزار راینو (Rhino)

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان