روانشناسی صنعتی

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:250,000 تومان

روانشناسی صنعتی


درباره دوره های آموزشی A2z :

آموزشی این دوره  در موسسه A2Z  به صورت آموزش آفلاین برگزار می شود که با این متود نوین آموزشی می توانید در هزینه و انرژی و زمان خود 

 صرفه جویی  نمایید.در هر لحظه و در هر کجا که هستید می توانید آموزش های این دوره را فرا بگیریدجزوه آموزشی موجود را خریداری نموده پس از مطالعه در صورت قبولی در  

 آزمون مدرک برای شما صادر می شود.

"فهرست"

-روانشناسی کار  -روش تحقیق در روانشناسی -مکاتب بزرگ روان شناسی  -رشته هاي کاربردي   -رشته هاي بنیادین

کــــاربرد منحنــــی -توزیع ویژگی ها-منشأ تفاوت هاي فردي -تفاوت هاي فردي و شخصیت در کار -کوشش اصلی روانشناسی

صفات وابسته به برونگرایی-رابطۀ شخصیت و موفقیت در شغل-تفاوت در شخصیت - کاربرد مفاهیم مربوط به تفاوت هاي فردي

آشپزی بدون گوشت

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
رنگ شناسی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
صفحه آرایی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
انیمیشن سازی سه بعدی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان