آشنايي با داروهاي گياهي در پيشگيري و درمان بيماريها

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:گواهینامه شرکت در دوره
شهریه دوره:350,000 تومان

آشنايي با داروهاي گياهي در پيشگيري و درمان بيماريها

"فهرست"

  • رازیانه-گشنیز-بادام-زرشک -به زیزه سیاه-زیره سبز- زنجبیل -دارچین -آویشن-نکات مهم در مورد گياهان دارويي-عناب

-بارهنگ -گل سرخ-شوید -خرفه -خاکشیر-شاهتره-اسفند-شنبلیله-شیرین بیان-بابونه-بومادران-ترخون - زیتون-کنجد-گل گاوزبان-گردو

قطره افشرده شوید -قطره افشرده زیره-قطره افشرده نعنا-قطره افشرده آویشن-قطره افشرده رازیانه

تئوری عکاسی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
200,000 تومان
دیجیتال مارکتینگ

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهی نامه شرکت در دوره

خرید دوره
300,000 تومان
تحلیل سیستم های اندازه گیری-MSA

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
200,000 تومان
متابولیسم کربوهیدرات

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان