اموزش طراحی سایت

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:198,000 تومان

اموزش طراحی سایت

درباره دوره های آموزشی A2z :

آموزشی این دوره  در موسسه A2Z  به صورت آموزش آفلاین برگزار می شود که با این متود نوین آموزشی می توانید در هزینه و انرژی و زمان خود 

 صرفه جویی  نمایید.در هر لحظه و در هر کجا که هستید می توانید آموزش های این دوره را فرا بگیریدجزوه آموزشی موجود را خریداری نموده پس از مطالعه در

صورت قبولی درآزمون مدرک برای شما صادر می شود.

"فهرست"

- انواع سایت -کدنویسی -احتیاجات طراحی سایت-هدف از طراحی سایت-

مدیریت تعارض و تصمیم گیری خلاق

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
فنگ شویی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
188,000 تومان
اموزش طراحی سایت

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
انواع ماسک های صورت

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :فاقد مدرک

خرید دوره
170,000 تومان