استاندار ملی 290001

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:400,000 تومان

استاندار ملی 290001


درباره ی آموزش دوره های A2Z:

کلاس های آموزش کارآفرینی در موسسه A2Z  به صورت آموزش آفلاین برگزار می شود که با این متود نوین آموزشی می توانید در هزینه و انرژی و زمان خود صرفه جویی نمایید.در هر لحظه و در هر کجا که هستید می توانید آموزش های این دوره را فرا بگیرید.

پس از مطالعه دوره:

آزمونی جهت ارزیابی شما توسط موسسه پس از پشت سر گذاشتن آموزش دوره گرفته خواهد شد.این آزمون اختیاری می باشد.

اخذ مدرک دوره :

با پایان آزمون در صورت کسب نمره مورد قبول این دوره شما می توانید مدرک معتبر دوره کارآفرینی را از ما دریافت نمایید

"فهرست"

واژگان و تعاریف مرتبط با صنایع نفت ، پتروشیمی و گاز طبیعی-دامنه کاربرد-سازگاری با سایر سیستم های مدیریت-ارتباط با استاندارد ایران-کلیات

ایمنی جوشکاری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
اصول و طراحی ping

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
500,000 تومان
آشنایی با داروهای گیاهی در پیشگیری و درمان بیماریها

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
تولید شیشه

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان