اصول و فنون تدریس

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:گواهینامه شرکت در دوره
شهریه دوره:250,000 تومان
هزینه دوره : 250,000 تومان

خرید دوره

اصول و فنون تدریس

درباره ی آموزش اصول فنون تدریس:

آموزشاصول و فنون تدریس  در موسسه A2Z  به صورت آموزش آفلاین برگزار می شود که با این متود نوین آموزشی می توانید در هزینه و انرژی و زمان خود 

 صرفه جویی  نمایید.در هر لحظه و در هر کجا که هستید می توانید آموزش های این دوره را فرا بگیریدجزوه آموزشی PDF موجود را خریداری نموده پس از مطالعه در صورت قبولی در  

 آزمون مدرک برای شما صادر می شود. 

"فهرست"


تمرین و یاد گیری--روش تدریس معلم-رابطه کل و جزئ -موقعیت و محیط یاد گیری-انگیزه و هدف -تجارب  گذشته-نظریه ها یاد گیری

کاربرد نظریه ثرندایک در فرآیند تدریس و یاد گیری-نظریه برونر-الگو های یاد گیری-تقویت کننده که و محرک های شرطی برای یاد گیری

نظریه تدریس - عوامل موثر بر تدریس-تاثیر شخصیت و رفتار معلمان در فرآیند تدریسروش پرسش و پاسخ- جمع بندی و نتیجه گیری-

نرم افزار مدیریت اطلاعات و استناد های علمی (End Note 9)

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
200,000 تومان
امنیت فضای سایبری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان
کنترل کیفیت و اصول بازرسی در جوشکاری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهی نامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان
EFQM

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
300,000 تومان