استارتآپهای فناوریمحور بخش کشاورزی

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:A2Z
گواهینامه پایان دوره:بین المللی0
شهریه دوره:95,000 تومان

استارتآپهای فناوریمحور بخش کشاورزی

استارتآپهای فناوریمحور بخش کشاورزی
سیستم مدیریت یکپارچه IMS

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان
تکنسین داروخانه

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
بدمینتون

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
یوگا ورزش جسم و جان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
195,000 تومان