بررسي تأثير آموزش طراحي منظر به شيوه تك هانگاري

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:95,000 تومان

بررسي تأثير آموزش طراحي منظر به شيوه تك هانگاري

راهنمای ثبت نام :

شما می توانید با ثبت نام در دوره آموزشی با دانلود فایل پی دی اف و مطالعه آن  پس از شرکت در  آزمونی که به صورت آفلاین از شما گرفته خواهد شد ،در صورت  کسب

نمره قبولی مدرک معتبر این دوره برای شما صادر میشود و تا سه مرتبه شما میتواند در آزمون شرکت کنید


"فهرست"

بررسي تأثير آموزش طراحي منظر به شيوه تكهانگاري -

بررسی و نقش معماری سبز در کاهش انرژی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
مهارت تغییر فکر و ارتباط موثر

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
آموزه های عمومی هدایت و رهبری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
سیکلیک یوگا

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان