بررسي تأثير آموزش طراحي منظر به شيوه تك هانگاري

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:95,000 تومان

بررسي تأثير آموزش طراحي منظر به شيوه تك هانگاري

راهنمای ثبت نام :

شما می توانید با ثبت نام در دوره آموزشی با دانلود فایل پی دی اف و مطالعه آن  پس از شرکت در  آزمونی که به صورت آفلاین از شما گرفته خواهد شد ،در صورت  کسب

نمره قبولی مدرک معتبر این دوره برای شما صادر میشود و تا سه مرتبه شما میتواند در آزمون شرکت کنید


"فهرست"

بررسي تأثير آموزش طراحي منظر به شيوه تكهانگاري -

تغذیه

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
مدیریت تحول

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
پکیج عزت نفس

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
190,000 تومان
الزامات پیمانکاران HSE

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان