مدیریت کارکنان

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:188,000 تومان

مدیریت کارکنان

مدیران سازمان ها و مجموعه ها به صورت پیوسته جهت افزایش اثر بخشی و کارایی سازمان در تلاشند با استفاده از شیوه و تجارب علمی و همچنین علوم و فنون امروزی این امر را محقق سازند.تمامی این روش هایی که مورد استفاده قرار می گیرد شیوه های مدیریت کارکنان می باشد.این کار علاوه بر رضایت کارکنان سبب خواهد شد سازمان و یا مجموعه به درستی مسیر خود را پیموده و به موفقیت برسد.


با این کار میزان توانایی هر فرد در سازمان سنجیده خواهد شد و بر اساس آن از آن ها در جایگاه های مختلف سازمانی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.


درباره ی آموزش مدیریت کارکنان:

برای اینکه مدیریت منسابی داشته یاشید و کارکنان سازمان یا مجموعه از شما رضایت کامل داشته باشند و همچنین سازمان به موفقیت دست یابد نیاز است شیوه های اجرایی مدریتی کارکنان را آموزش ببینید.موسسه A2Z این نیاز شما را به صورت آموزش آنلاین در اختیار شما گذاشته است تا به آموزش این دوره به صورت غیر حضوری در وقت و هزینه خود صرفه جویی به عمل آورید.


پس از مطالعه مدیریت کارکنان:

با پایان دوره آموزش غیر حضوری خواهید توانست در آزمون دوره مدیریت کارکنان شرکت نمایید.


اخذ مدرک دوره مدیریت کارکنان:

پس از پایان آزمون در صورتی که نمره قبولی را کسب کرده باشید ، می توانید مدرک بین المللی دوره را از موسسه اخذ نمایید.


مدیریت منابع انسانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
185,000 تومان
مدیریت بهره وری کارکنان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
179,000 تومان
رفتار سازمانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
198,000 تومان
مدیریت عملکرد منابع انسانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان
کارفرمای خود باش

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
190,000 تومان
مبانی مدیریت

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
179,000 تومان
نظام آراستگی محیط کار - 5S

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین مهارتی

خرید دوره
190,000 تومان
اخلاق حرفه ای در محیط کار

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
170,000 تومان
مهارتهای ارتباطی با مافوق

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
180,000 تومان
آیین نگارش مکاتبات اداری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
185,000 تومان
کار گروهی - Team Work

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان
جایزه ملی کیفیت صنعت خودرو

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
179,000 تومان
سییتم مدیریت HSE-MS

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
400,000 تومان
دانش فنی مکانیک خودرو پایه

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
نصب دستگاه و تولید جاجیم و زیلو

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارنی

خرید دوره
198,000 تومان