کاربرد روش های آماری در کنترل کیفیت

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:آقای مهندس اسکندری
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:185,000 تومان

کاربرد روش های آماری در کنترل کیفیت

تجزیه و تحلیل سیستم ها

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
معرق کاری روی فلز

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
300,000 تومان
Adobe Illustrator CC

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
250,000 تومان
خلاقیت و نوآوری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
300,000 تومان
ویژگی نامه های اداری

نحوه آموزش :ندارد
گواهینامه پایان دوره :پایان دوره

خرید دوره
250,000 تومان