فواصل زمانی کالیبراسیون

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:آقای مهندس اسکندری
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:180,000 تومان

فواصل زمانی کالیبراسیون

پکیج جامع مدیریت کاهش هزینه های عمومی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
450,000 تومان
طراحی شغل

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
185,000 تومان
تعمیرات سیستم های برقی خودرو

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
صفر تا صد آموزش بافتنی با قلاب

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان