بهداشت روان

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:گواهینامه شرکت در دوره
شهریه دوره:250,000 تومان
هزینه دوره : 250,000 تومان

خرید دوره

بهداشت روان

یکی از مهم ترین مباحث در زندگی امروزی هر فردی بحث بهداشت روانی می باشد.منظور از بهداشت روانی ، سلامت هیجانی و روانشناختی می باشد.


استفاده صحیح از تفکر و توانایی فردی در محیط پیرامون و جامعه می تواند نقش بسیار مهمی در زندگی روزمره هر فرد ایفا نماید.همچنین بهداشت روانی ارباط تنگاتنگ و مستقیمی با عملکرد فردی و اجتماعی افراد در جامعه دارد و می تواند از بسیاری از آسیب های اجتماهی جلوگیری نماید.


درباره دوره آموزش بهداشت روانی:

دوره بهداشت روانی در موسسه A2Z به صورت آموزش آفلاین برگزار می شود که دارای مزایای بسیار زیادی می باشد.از مهم ترین مزایای آموزش مجازی می توان به کاهش اتلاف زمان و همچنین هزینه های اضافی اشاره نمود.


پس از مطالعه دوره بهداشت روانی:

پس از این که آموزش های این دوره به اتمام رسید و تمامی مباحث به طور کامل توسط هنرجو فرا گرفته شد ،  می توان در آزمون این دوره شرکت کرد.


اخذ مدرک دوره بهداشت روانی:

مدرک معتبر این دوره توسطه موسسه A2Z در صورت قبولی در آزمون دوره بهداشت روانی به هنرجو اهدا خواهد شد.


کنترل فرآیند آماری SPC

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
200,000 تومان
پرورش دام

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
200,000 تومان
هنر های تزیینی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان
تاسیسات الکتریکی ساختمان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
200,000 تومان