حسابداری و حسابرسی دولتی

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:گواهینامه شرکت در دوره
شهریه دوره:350,000 تومان

حسابداری و حسابرسی دولتی

مجموعه از وظایف و کار هایی که به امور و فعالیت های بخش مالی وزارت خانه ها و یا موسسات دولتی رسیدگی می نماید در حوزه ی این نظام می باشد.این کار به جهت گرفتن تصمیمات صحیح مالی و کنترل کردن برنامه هایی که جهت مصوب شدن بودجه انجام می شود به وجود آمده است.پس می توان به طور کلی حسابداری دولتی را جهت کنترل بودجه و اطلاعات مالی  موسسات دولتی دانست.


درباره دوره آموزش حسابداری دولتی:

آموزش این دوره به شیوه آموزش آنلاین می باشد و هنرجو می تواند تمامی مباحث آن را بدون نیار به نشستن در سر کلاس و اتلاف زمان و هزینه فرا بگیرد.


پس از مطالعه دوره آموزش حسابداری دولتی:

با اتمام این دوره آموزشی آزمون آن توسط موسسه برگذار می شود و هنرجو در صورت دلخواه می تواند در آزمون آن جهت اخذ مدرک شرکت نماید.


اخذ مدرک دوره آموزش حسابداری دولتی:

مدرک معتبر این دوره در صورت قبولی در آزمون آن توسط موسسه A2Z به هنرجو داده می شود.


مبانی مهندسی ترافیک

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان
طراحی داخلی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان
نگارگری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان
پیکربندی مسیریاب های شبکه

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
300,000 تومان