اخلاق حرفه ای در محیط کار

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:آقای مهندس شاهسون
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:170,000 تومان

اخلاق حرفه ای در محیط کار

اخلاق حرفه ای در کار ، مدیریت استاندارد و پذیرفته شده ای است که در رفتار و ارزش های فرد به فرد افراد در محیط کار تاثیر بسیار زیادی دارد.تمامی این استاندارد ها توسط سازمان های حرفه ای به وجود می آیند تا بوسیله آن ها تمامی مجموعه ی یک سازمان با بهره گرفتن از آن پایبند به ارزش ها و اصول های اخلاقی باشند.


چنانچه این استاندارد ها توسط مدیران مجموعه انجام شود سبب افزایش کارایی افراد شرکت خواهد شد و مجموعه ی شاد تری را تجربه خواهند کرد.همچنین انجام تمامی این ضوابط توسط کارمندان یک مجموعه سبب افزایش بازدهی افراد می شود و به در کلیت آن مجموعه تاثیر بسزایی خواهد داشت.پس انجام تمامی استاندارد های تعریف شده جهت حرفه ای شدن اخلاق در محیط کار ، هم برای مدیران و هم برای کارکنان امری واجب می باشد.


درباره ی آموزش اخلاق حرفه ای در محیط کار:

برای آموزش این دوره به صورت غیر حضوری کافیست در سایت ثبت نام نمایید.تمامی کلاس ها به صورت آموزش آنلاین است که این کار سبب خواهد شد در زمان و هزینه های شما صرفه جویی به عمل آورد.


پس از مطالعه اخلاق حرفه ای در محیط کار:

پس از گذراندن کلاس های دوره ، مدرسین مجموعه با شما برای انجام آزمون در صورت دلخواه مشورت کرده و با آگاهی از میزان آمادگی شما زمانی را برای آزمون برای شما مشخص خواهند کرد.


اخذ مدرک دوره اخلاق حرفه ای در محیط کار:

با پایان یافتن آزمون بر اساس نمره ای که دریافت خواهید کرد شما می توانید مدرک معتبر این دوره را از ما دریافت نمایید.


مدیریت بهره وری کارکنان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
179,000 تومان
رفتار سازمانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
198,000 تومان
مدیریت کارکنان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
188,000 تومان
مدیریت منابع انسانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
185,000 تومان
مدیریت عملکرد منابع انسانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان
کارفرمای خود باش

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
190,000 تومان
مبانی مدیریت

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
179,000 تومان
نظام آراستگی محیط کار - 5S

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین مهارتی

خرید دوره
190,000 تومان
مهارتهای ارتباطی با مافوق

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
180,000 تومان
آیین نگارش مکاتبات اداری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
185,000 تومان
کار گروهی - Team Work

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان
پرورش و تولید غلات و گیاهان صنعتی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
جایزه ملی کیفیت ایران

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
189,000 تومان
Lingo (لینگو)

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
اصول فنون مذاکره

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
179,000 تومان