تولید و پرورش سبزی و صیفی

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:198,000 تومان

تولید و پرورش سبزی و صیفی

(Pre MBA (2- گرایش مدیریت استراتژیک

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
190,000 تومان
فرهنگ لغت بهداشت محیط و مهندسی محیط زیست

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
1,000 تومان
اطلاعات مهم گردشگری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
خیاطی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان