صفحه آرایی

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:250,000 تومان

صفحه آرایی

درباره دوره های آموزشی A2z :

آموزشی این دوره  در موسسه A2Z  به صورت آموزش آفلاین برگزار می شود که با این متود نوین آموزشی می توانید در هزینه و انرژی و زمان خود 

 صرفه جویی  نمایید.در هر لحظه و در هر کجا که هستید می توانید آموزش های این دوره را فرا بگیریدجزوه آموزشی موجود را خریداری نموده پس از مطالعه در

صورت قبولی در آزمون مدرک برای شما صادر می شود

"فهرست"

آشنایی با مفهوم دیزاین در گرافیک -ساختار فیزیکی کتاب-صفحه آرایی کتاب-کلیات-مراحل قبل از صفحه آرایی مجله آماده

سازی-صفحه آرایی مجله

پانل های سه بعدی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
اقلیم در معماری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
کاربرد نمودارهای کنترل درکنترل

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
183,000 تومان
پکیج جامع کف پوش اپوکسی(آنلاین)

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
500,000 تومان