روانشناسی خانواده

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:250,000 تومان

روانشناسی خانواده

اطلاعات بدنسازی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
گردشگری و توریسم

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
250,000 تومان
MBTI شخصیت شناسی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
400,000 تومان
درمان اختلالات اضطرابی کودکان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
350,000 تومان