آموزش مقدماتی گیتار

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:250,000 تومان

آموزش مقدماتی گیتار

دانش فنی مکانیک خودرو پایه

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
اموزش اکستنشن مژه

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
350,000 تومان
بیداری چشم سوم

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
ممیزی بر اساس IMS

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :پایان دوره

خرید دوره
400,000 تومان