تحلیل تکنیکال

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:198,000 تومان

تحلیل تکنیکال

معرق کاری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
180,000 تومان
اصول و فنون اداره جلسات

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان
کارآفرین شو

نحوه آموزش :عادی
گواهینامه پایان دوره :دارد

خرید دوره
200,000 تومان
حقوق اداری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان