خنده درمانی

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:250,000 تومان

خنده درمانی

با توجه به مشکلات و معضلات زندگی امروزی خندیدن نیز برای افراد به حالت فراموشی تبدیل می شود.خنده تاثیر بسیار مثبتی بر روی عمل و عکس العمل افراد دارد و همچنین می تواند در رفتار های متقابل و شخصیت فرد  تاثیر بسزایی داشته باشد.علاوه بر تمامی این مطالب خندیدن باعث بسیاری از نکات مثبت در بدن افراد می شود. اما خنده درمانی راه و روش هایی را نیازمند است که ما در این دوره تمامی این روش ها را به شما آموزش خواهیم داد.


درباره دوره های آموزشی A2z :

آموزشی این دوره  در موسسه A2Z  به صورت آموزش آفلاین برگزار می شود که با این متود نوین آموزشی می توانید در هزینه و انرژی و زمان خود 

 صرفه جویی  نمایید.در هر لحظه و در هر کجا که هستید می توانید آموزش های این دوره را فرا بگیریدجزوه آموزشی موجود را خریداری نموده پس از مطالعه در

صورت قبولی در آزمون مدرک برای شما صادر می شود.


تخیل

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
دیوارها

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
اصول فنون مذاکره

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
مدیریت استراتژیک پیشرفته

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان