تئوری میکس کیک بوکسینگ

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:250,000 تومان

تئوری میکس کیک بوکسینگ

درباره ی آموزش دوره های A2Z:

آموزشی این دوره  در موسسه A2Z  به صورت آموزش آفلاین برگزار می شود که با این متود نوین آموزشی می توانید در هزینه و انرژی و زمان خود 

 صرفه جویی  نمایید.در هر لحظه و در هر کجا که هستید می توانید آموزش های این دوره را فرا بگیریدجزوه آموزشی موجود را خریداری نموده پس از مطالعه در

صورت قبولی درآزمون مدرک برای شما صادر می شود

"فهرست"

معرفی سبک-اسامی ضرباتو اصطلاحات میکس کینک بو کسینگ-توضیح ضربات میکس کیک بوکسینگ-مربیگری تئوری-شرایط آزمون کمزبند-قوانین داوری میکس کینگ

بوکسینگ


پارکور

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
300,000 تومان
صحیفه سجادیه

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :جهت مطالعه فاقد مدرک

خرید دوره
200,000 تومان
اصول بانکداری شرکتی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
اصول و شیوه ی عطرسازی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
350,000 تومان