دوره های عمومی

پرورش پرندگان زینتی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
مدیریت تحقیق و توسعه (R&D)
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
آصول تبلیغات اینترنتی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
ایمنی در مقابل زلزله
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
موزش مقابله با کرونا در صنایع تولیدی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
آموزش سا خت رباتیک
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
آشنایی با مواد نانو
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
بادیگارد و محافظ شخصی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
فروشنده حرفه ای
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
پرورش بلدرچین
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
اموزش HTML
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
اموزش اتش نشان
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
اموزش جامع فرآیند مقاله نویسISI
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
اموزش اطفائ حریق با کپسول آتش نشانی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
بازرسی مایعات نافذ
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
آثار قدرت بخششش در زندگی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
1,000 تومان
مفاهیم پایه کربوهیدرات ها
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
علوم زیستی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
سلول و ساختار
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
متابولیسم کربوهیدرات
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
نوکلییک آنزیم
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
متابولیسم لیپیدها
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
مبانی بیوشیمی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
اسیدنوکلیِک
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
ساخت بوک دیواری
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
نحوه ستون گذاری پالن معماری
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
1,000 تومان
حوادث ناشی از کار
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
195,000 تومان
پلیمرهای طبیعی در مهندسی پزشکی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
تکنولوژی رنگ
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
197,000 تومان
پالایشگاه نفت
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
عیب یابی پمپ ها
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
195,000 تومان
پرتوهای غیر یونساز
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
اصول و طراحی ping
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
1,000 تومان
طراح حرفه ای پانوماتیک
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
195,000 تومان
متدهای شناسایی تجززیه مواد
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
197,000 تومان
اشنایی با تجهیزاتآزمایشگاهی فناوری نانو
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
197,000 تومان
دانش پالینگ
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
طیف سنحی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
تولید شیشه
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
197,000 تومان
بیوشیمی به زبان ساده
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان
=عملیات آزمایشگاهی در صنایع
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
197,000 تومان
خلاقیت و نوآوری
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
180,000 تومان
آشنایی با قانون کار
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
180,000 تومان
تجهیزات آزمایشگاهی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
182,000 تومان
دوره خوردگی میکروبی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
190,000 تومان
مدیریت پسماند های خطرناک
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان
تولید شیشه
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان
تفسیر موضوعی قرآن
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
182,000 تومان
درمان با طب سنتی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
پرتو های فرابنفش
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان
تحلیل تکنیکال بورس
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
مهارت پژوهشگری
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
185,000 تومان
Business Plan
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
180,000 تومان
طراحی سیستم اطفا حریق
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
176,000 تومان
نانو تکنولوژی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
صحیفه سجادیه
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :فاقد مدرک

خرید دوره
1,000 تومان
یک ارائه خوب
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :فاقد مدرک

خرید دوره
1,000 تومان
101 تکنیک حل خلاق مسئله
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :فاقد مدرک

خرید دوره
1,000 تومان
30 قانون جهانی موفقیت
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :فاقد مدرک

خرید دوره
1,000 تومان
تفسیر نهج البلاغه
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :فاقد مدرک

خرید دوره
1,000 تومان
تحلیل محیط داخلی و بین المللی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
تئوری پرواز با پاراگلایدر
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
جهانی شدن
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
پروپوزال نویسی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
تحلیل تکنیکال
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
حقوق بین الملل
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
داستان نویسی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
ارائه سمینار
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
روش های تحقیق
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
ارتباط فرا موثر
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
فلسفه چیست
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
خصوصی سازی بیمه
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
کار تیمی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
کسب و کار اینترنتی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
صفحه آرایی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
کلیات تحول در نظام اداری
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
اقتصاد شهری
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
198,000 تومان
رهبری در کسب و کار
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
نظارت و کنترل
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
فرهنگ سازمانی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
بهره وری و تکنیکهای اندازه گیری آن
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
اینستاگرام مارکتینگ
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
دوره مقدماتی برند ثروت ساز
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
179,000 تومان
اصول خبرنویسی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان
فواصل زمانی کالیبراسیون
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
180,000 تومان
کاربرد نمودارهای کنترل درکنترل
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
183,000 تومان
روش تاگوچی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
179,000 تومان
تکنیک های فروش و بازاریابی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان
آموزش بورس
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
بیت کوین
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
179,000 تومان
فروش در بحران
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
190,000 تومان
تکنیک های فروش
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
185,000 تومان
آموزش مدلینگ
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
300,000 تومان
بلاگر شو - آموزش اینستاگرام
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
188,000 تومان
زبان بدن (Body Language)
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
179,000 تومان
ارتباطات غیر کلامی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
کار گروهی - Team Work
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان
ایمنی انبارداری
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
182,000 تومان
آشنایی با سیستم اعلام و اطفای حریق
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
195,000 تومان
مقاله نویسی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بمهارتی

خرید دوره
175,000 تومان
سخنرانی حرفه ای
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان
Real Estate
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :Lمهارتی

خرید دوره
500,000 تومان
درآمدی بر استارتاپ درمتدولوژی کارآفرینی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
180,000 تومان