دوره های عمومی

مهارت پژوهشگری
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
149,000 تومان
Business Plan
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
149,000 تومان
طراحی سیستم اطفا حریق
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
100,000 تومان
نانو تکنولوژی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
صحیفه سجادیه
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :فاقد مدرک

خرید دوره
1,000 تومان
یک ارائه خوب
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :فاقد مدرک

خرید دوره
1,000 تومان
101 تکنیک حل خلاق مسئله
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :فاقد مدرک

خرید دوره
1,000 تومان
30 قانون جهانی موفقیت
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :فاقد مدرک

خرید دوره
1,000 تومان
تفسیر نهج البلاغه
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :فاقد مدرک

خرید دوره
1,000 تومان
تحلیل محیط داخلی و بین المللی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
تئوری پرواز با پاراگلایدر
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
جهانی شدن
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
پروپوزال نویسی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
تحلیل تکنیکال
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
حقوق بین الملل
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
داستان نویسی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
ارائه سمینار
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
روش های تحقیق
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
ارتباط فرا موثر
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
فلسفه چیست
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
خصوصی سازی بیمه
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
کار تیمی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
کسب و کار اینترنتی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
صفحه آرایی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
198,000 تومان
کلیات تحول در نظام اداری
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
198,000 تومان
اقتصاد شهری
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
198,000 تومان
رهبری در کسب و کار
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
198,000 تومان
نظارت و کنترل
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
198,000 تومان
فرهنگ سازمانی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
198,000 تومان
بهره وری و تکنیکهای اندازه گیری آن
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
198,000 تومان
اینستاگرام مارکتینگ
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
198,000 تومان
دوره مقدماتی برند ثروت ساز
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
اصول خبرنویسی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
فواصل زمانی کالیبراسیون
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
کاربرد نمودارهای کنترل درکنترل
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
روش تاگوچی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
تکنیک های فروش و بازاریابی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
آموزش بورس
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
بیت کوین
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
فروش در بحران
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
تکنیک های فروش
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
آموزش مدلینگ
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
300,000 تومان
بلاگر شو - آموزش اینستاگرام
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
زبان بدن (Body Language)
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
ارتباطات غیر کلامی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
کار گروهی - Team Work
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
ایمنی انبارداری
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
آشنایی با سیستم اعلام و اطفای حریق
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
مقاله نویسی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
سخنرانی حرفه ای
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
Real Estate
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
500,000 تومان
درآمدی بر استارتاپ درمتدولوژی کارآفرینی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان